به خانواده تپ‌سی بپیوندید

اگر فکر می کنید آدم خوش‌فکر و باانگیزه ای هستید و به اندازه کافی انرژی برای رسیدن به اهداف بلندپروازانه خود دارید به ما بپیوندید. ما استعداد و توانایی های شما را ارج می نهیم و شرایطی فراهم می آوریم تا شما بتوانید مسیر رشد و ترقی را سریع و آسان طی کنید. افتخار ما همکاری با افرادی سخت‌کوش، مستعد و بلندپرواز است.
محیط صمیمی
بارزترین ویژگی تپ‌سی شاید حضور دوستانه و صمیمی افراد کنار یکدیگر باشد. فارغ از اینکه چه مسئولیتی دارید، کارکنان تپ‌سی از شما حمایت می کنند و مدیریت شرکت در تلاشی مداوم است تا محیطی گرم برای تک تک اعضای خانواده فراهم آورد.
فضای پویا
کسب و کار تپ‌سی همواره با تغییر و تحول همراه است. این تغییرات دائما چالش های جدیدی به وجود می آورد که به کار تنوع می بخشد و به تجربه افراد ژرفا.
سخت‌کوشی
سخت‌کوشی یکی دیگر از ویژگی هایی است که در فرهنگ سازمانی تپ‌سی جا افتاده، اما این کوشش همواره با راهنمایی‌های هوشمندانه اعضای قدیمی‌تر همراه می شود تا بهره‌وری به اوج برسد.

تیم‌های تپ‌سی