سوالات متداول
FAQ

 • صفحه اصلی
 • سوالات متداول
 • passenger

  مسافران

  • تفاوت سرویس تپ‌سی لاین با سرویس تپ‌سی کلاسیک چیست؟

   سرویس تپ‌سی لاین، یک سرویس سفر اشتراکی است به این معنا که شما ممکن است در طول سفر، همسفر داشته باشید.

  • علت اقتصاد‌‌ی‌تر بودن سرویس تپ‌سی‌ لاین چیست؟

   از آن جا که از ظرفیت خالی خودروی سفیر استفاده‌ی بهینه‌تری می‌شود، هزینه سفر هر مسافر نیز کاهش می‌یابد.

  • چگونه باید درخواست سرویس تپ‌سی لاین داد؟

   از طریق اپلیکیشن تپ‌سی، پس از انتخاب مبدا و مقصد و مشاهده‌ی هزینه سفر کلاسیک، بر روی آیکون خودروی سبز رنگ که در کنار آیکون خودروی آبی رنگ قراردارد، به سمت راست بکشید )اسکرول کنید( تا هزینه سفر لاین را مشاهده کنید و در صورت تمایل درخواست دهید.

  • حداکثر تعداد مسافران مجاز در خودرو چقدر است؟

   برای هر درخواست 2 نفر و مجموعا 3 نفر. یعنی اگر مسافر اول یک همراه داشته باشد، مسافر دوم حتما 1 نفر خواهد بود و اگر مسافر اول یک نفر باشد، مسافر دوم می‌تواند یک همراه داشته باشد.

  • اگر من بیش از یک همراه داشته باشم امکان درخواست سرویس لاین را دارم؟

   خیر.

  • اگر همسفر برای سفر من پیدا نشد درآمد راننده کمتر می‌شود؟

   خیر، مابه التفاوت هزینه سفر شما توسط ‌تپ‌سی به راننده پرداخت می‌شود.

  • زمان مجاز برای حاضر شدن در محلی که به عنوان نقطه مبدا مشخص کرده‌ام چقدر است؟

   چهار دقیقه

  • چرا من مسافر اولی بودم که سوار شدم اما به عنوان مسافر دوم پیاده شدم؟

   اولویت پیاده شدن مسافران توسط اپلیکیشن، بر اساس بهینه‌ترین زمان سفر، تعیین می‌شود. لذا سفیر در این موضوع دخل و تصرفی ندارد و سیستم به طور هوشمند به سفیر خواهد گفت چه کسی را اول پیاده کند.

  • اگر من مسافر اول باشم، چه مدت طول می‌کشد تا یک همسفر به من بپیوندد؟

   نهایتا ظرف 4 دقیقه‌ی اول سفر. در واقع سفیر منتظر مسافر دوم نمی‌ایستد و به محض سوار شدن شما باید حرکت کند. در 4 دقیقه‌ی اول ممکن است مسافر دیگری به شکل خودکار به سفر اضافه شود که در این صورت سفیر موظف است به دنبال او نیز برود.

  • آیا مقصد مسافر دوم با مقصد سفر من یکسان است؟

   نه دقیقا، اما مقصدها هم مسیر یا با فاصله کمی از یکدیگر خواهند بود.

  • آیا امکان اعلام مسیر ترجیحی از طرف مسافر به راننده وجود دارد؟

   خیر. با توجه به اینکه سفیر باید دو مسافر را به موقع و طبق مسیریابی اپلیکیشن جهت بهینه کردن زمان سفر به مقصد برساند، مسافر نمی‌تواند در تعیین مسیر نقش داشته باشد.

  • آیا امکان اضافه کردن زمان توقف در سفرهای لاین وجود دارد؟

   خیر.

  • آیا درخواست سفر چند مقصدی در تپ‌سی لاین امکان‌پذیر است؟

   خیر.

  • آیا مسافر در حین سفر امکان تغییر مقصد را دارد؟

   خیر.

 • driver

  رانندگان

  • تفاوت سرویس تپ‌سی لاین با سرویس تپ‌سی کلاسیک برای سفیر تپ‌سی در چیست؟

   در سرویس کلاسیک شما یک درخواست سفر را قبول می‌کنید و مسافر را به مقصد می‌رسانید. اما در سرویس لاین، پس از قبول درخواست سفر از سوی شما، تپ‌سی به دنبال مسافر دیگری که مسیرش همسو با مسیر فعلی شماست می‌گردد و اگر چنین درخواستی موجود باشد، این مسافر نیز به سفر شما اضافه می‌شود. بنابراین شما در طول یک سفر، دو مسافر را به دو مقصد متفاوت اما با مسیر یکسان می‌رسانید و در نتیجه درآمد شما افزایش خواهد یافت.

  • درآمد سفیر برای یک سفر تپ‌سی لاین چطور محاسبه می‌شود؟

   در صورت اضافه شدن مسافر دوم، شما تا ۴۰ درصد درآمد بیشتری خواهید داشت. در صورت پیدا نشدن مسافر دوم، درآمد معمول یک سفر تپ‌سی را خواهید داشت )پرداختی مسافر + مابه التفاوت قیمت سفر لاین با کلاسیک که از طرف تپ‌سی پرداخت می‌شود(

  • مسافر دوم چگونه به سفر اضافه می‌شود؟

   پس از قبول درخواست لاین، اپلیکیشن از زمان حرکت شما به سمت مسافر اول تا چهار دقیقه پس از سوار شدن او، در صورت پیدا کردن مسافر دوم او را به صورت خودکار به سفر شما اضافه می‌کند )سفیر مسافر دوم را انتخاب نمی‌کند بلکه مسافر دوم متناسب با مسیر مسافر اول به سفیر اختصاص می‌یابد( و شما پس از سوار کردن مسافر اول باید به سمت مسافر دوم حرکت کنید. در صورت پیدا نشدن مسافر دوم، سفر با یک مسافر ادامه می‌یابد.

  • آیا سفیر برای اضافه شدن مسافر دوم باید توقف کند؟

   خیر. بعد از قبول درخواست، سفیر باید مطابق معمول به سمت مقصد اول حرکت کند و در خلال مسیر، اضافه شدن مسافر دوم از طریق اپلیکیشن به سفیر اعلام می‌شود.

  • آیا مقصد مسافر دوم با مقصد مسافر اول کاملا یکسان است؟

   نه دقیقا، اما مقصدها هم مسیر یا با فاصله کمی از یکدیگر خواهند بود.

  • حداکثر تعداد مسافران مجاز در خودرو چقدر است؟

   برای هر درخواست 2 نفر و مجموعا 3 نفر. یعنی اگر مسافر اول 2 نفر باشند، مسافر دوم حتما 1 نفر خواهد بود و بالعکس.

  • اولویت سوار شدن مسافران چگونه مشخص می‌شود؟

   اولویت با مسافری است که اول درخواست داده و در نرم‌افزار به عنوان مسافر اول به سفیر معرفی شده است.

  • اولویت پیاده شدن مسافران چگونه تعیین می‌شود؟

   اولویت پیاده شدن مسافران توسط اپلیکیشن، بر اساس بهینه‌ترین زمان سفر، تعیین می‌شود. پس لازم است برای مسیریابی حتما به اپلیکیشن مراجعه کنید.

  • قوانین لغو سفر از طرف سفیر به چه صورت است؟

   در تپ‌سی لاین لغو سفر پس از قبول سفر شامل جریمه 2000 تومانی می‌شود، اما اگر سفیر در مبدا سفر حاضر شود و تا 4 دقیقه بعد از لمس گزینه "رسیدم به مسافر" مسافر در محل حاضر نشود سفیر می‌تواند با انتخاب گزینه "مسافر نیامد" بدون پرداخت جریمه سفر را لغو کند.

  • آیا امکان اضافه کردن زمان توقف در سفرهای لاین وجود دارد؟

   خیر.

  • آیا درخواست سفر چند مقصدی در تپ‌سی لاین امکان‌پذیر است؟

   خیر.

  • آیا مسافر در حین سفر امکان تغییر مقصد را دارد؟

   خیر.