یکی از سفیران ما باشید!

درآمد بیشتر کسب کنید

اگر خودروی شخصی مناسب و تمیز دارید، ظرفیت خالی آن را تبدیل به یک ماشین تولید درآمد نمایید. با TAP30 سفرهای خالی خود در شهر را کاهش می دهید چون در هرکجای شهر تهران می توانید مسافر جا به جا کنید.شما با ۱۰ ساعت فعالیت روزانه در تپسی می توانید ماهانه ۵ میلیون تومان درآمد داشته باشید.

در زمان و مکان دلخواه خود کار کنید

هیچ اجباری در ساعت و مکان کاری شما نیست. رییس خودتان باشید و طبق برنامه شخصی خود در جامعه سفیران TAP30 فعالیت نمایید.

عضوی از یک خانواده بزرگ و معتبر باشید

با پیوستن به TAP30، عضو یک خانواده بزرگ شوید و از حمایتهای آن برخوردار شوید و تفاوت را احساس نمایید.

برای ثبت نام فرم زیر را پرکنید یا با شماره
۰۲۱-۹۶۹۹۳ تماس بگیرید

یکی از سفیران ما باشید!

درآمد بیشتر کسب کنید

اگر خودروی شخصی مناسب و تمیز دارید، ظرفیت خالی آن را تبدیل به یک ماشین تولید درآمد نمایید. با TAP30 . شما با ۱۰ ساعت فعالیت روزانه در تپسی می توانید ماهانه ۵ میلیون تومان درآمد داشته باشید.سفرهای خالی خود در شهر را کاهش می دهید چون در هرکجای شهر تهران می توانید مسافر جا به جا کنید.

در زمان و مکان دلخواه خود کار کنید

هیچ اجباری در ساعت و مکان کاری شما نیست. رییس خودتان باشید و طبق برنامه شخصی خود در جامعه سفیران TAP30 فعالیت نمایید.

عضوی از یک خانواده بزرگ و معتبر باشید

با پیوستن به TAP30، عضو یک خانواده بزرگ شوید و از حمایتهای آن برخوردار شوید و تفاوت را احساس نمایید.